Kompletta mark-, stom- och grundläggnings­entreprenader

Välkommen

Vi erbjuder kompletta mark-, stom- och grundläggnings­entreprenader till juridiska beställare.

Vi utför kompletta grundläggningar från första spadtaget till färdig grund med egen personal. Tillsammans med flera noga utvalda samarbetspartners kan vi erbjuda kompletta grundläggningslösningar inklusive schakt, pålning, bergsprängning mm.

Vi har lång erfarenhet av att utföra stomentreprenader. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi tillhandahålla allt från byggkranar till betong- och utfackningsväggar, balkonger och plattbärlag.

Genom adekvat utbildning, stort intresse och lång erfarenhet av liknande projekt är vår förmåga att driva dessa typer av projekt mycket hög.

En byggarbetsplats där Bergschöld & Holm arbetat.

Några av våra referensprojekt

Här kan ni se några av våra referensprojekt, dem finns även i kartan under.

Referensprojekt


Prästkragen

Bergschöld & Holm utför mark- & grundläggningsarbeten, stomme bestående av homogena väggar, plattbärlag och tunga utfack samt finplanering för ca 50 st hyresrätter i Täby.

Referensprojekt


Havrekvarnen

Kvarnen var klar till Stockholmsutställningen 1920 och var en av Sveriges första funkisbyggnader. Då byggnaden skulle renoveras upptäcktes att detta inte var möjligt då stommen var i för dåligt skick, beslut togs då att riva och återuppbygga kvarnen. Bergschöld & Holm har utfört mark- & grundläggning samt platsgjutning av stommen.

Referensprojekt


Studentvägen, Uppsala

Bergschöld & Holm uppför ca 300 studentlägenheter i 5 st huskroppar. Stommarna byggs med skalväggar, plattbärlag och tunga utfackningsväggar. Fasaderna muras på plats senare för att harmoniera med befintliga äldre studentbostäder.

Referensprojekt


Transportvägen

Bergschöld & Holm Ersätter asfalt vid lastkajer med borstad betong.

Referensprojekt


Vélo

Bergschöld & Holm utför mark- & grundläggningsarbeten för ca 250 st bostadsrättslägenheter i Årsta. Urschaktning och byte av massor ca 12000 m3, spont, bergspäckning etc.

Referensprojekt


Hamngatan

Bergschöld & Holm utför exploateringsarbeten på Hamngatan i Sundbyberg. Platsbyggda betongkonstruktioner och markbetong, planteringar, asfaltering etc.

Referensprojekt


Vackra vägen

Bergschöld & Holm utför marksanering, ledningsflytt betongarbeten etc.

Här har vi gjort våra tidigare projekt